Campers

Caravan Totaal Liesveld verzorgt het onderhoud van uw camper. Periodiek onderhoud aan de camper is zeker zeer van belang. U heeft immers een auto EN een “caravan” in gebruik. Dat vraagt ook zorg en onderhoud.

Aandachtspunten bij camperonderhoud

  • Gasinstallatie: laat deze elke 2 jaar controleren. De gasbrander van de koelkast, de branders van het kooktoestel en de kachel krijgen een schoonmaakbeurt. Wij controleren ook of er een lekkage is door het systeem af te persen. Door druk op de leidingen te zetten, weten we na een tijdje of er lekkage is ja of nee. Daarbij krijgen de gasbrander van de koelkast, de branders van het kooktoestel en de kachel een schoonmaakbeurt. Verval in druk, betekent vaak lekkage en dan wordt het zoeken WAAR de lekkage zich bevind. Leidingen moeten ook altijd goed vastzitten.
  • Drukregelaar en gasslang . Verstandig is om ongeveer na 4 a 5 jaar de oranje gasslang te vervangen. Zelf kunt u regelmatig controle uitvoeren naar schuurtjes en of beschadigingen om zo gevaar vóór te blijven.
  • De levensduur van een drukregelaar in over het algemeen 10 jaar. Toch is het van belang om daarin niet te bezuinigen als hierover twijfels zijn.
  • Randaarde: bij gebruik van 230 Volt is de gehele camper geaard via de aansluitkabel en het stopcontact. Metalen onderdelen, zoals kookplaat, gootsteen, aluminium opbouwdelen en chassis, zijn via aardedraden met elkaar verbonden; geaard dus. Deze verbindingen moeten regelmatig worden gecontroleerd.
  • Chassis, cabine en motor: deze vragen om geregeld en gestructureerd onderhoud. Wij adviseren tenminste jaarlijks een kleine inspectie. Zo blijft het onderhoud actueel en is het ook verstandig om de voorgeschreven onderhoudsintervallen van uw merk camper, te volgen.

En natuurlijk zorgt u goed voor uw camper…het is immers een aardig kapitaaltje. Denk ook aan: goed isoleren, vochtschade en dan ?, goed schoonmaken en weer in een goede poetslaag/ wax zetten, bandenspanning, contourenverlichting, airco,…..